Sunny 7 Web

j j

Контакти
Варна, София +(359) 887117838 web@sunny7eood.eu
Folow us on social

Счетоводството на IT компания

счетоводни услуги | contolexvarna.bg

Счетоводството на IT компания

Какви са особеностите на счетоводството в IT компания? Откриването на ИТ компания в България е доста просто. Но по-нататъшното водене на бизнес и компетентната организация на счетоводството и данъчното счетоводство причинява много трудности. Отговорът на въпроса какви са особеностите на счетоводството в една IT компания е ясен и е едно от основните условия за нейния успех. Компетентното счетоводство в IT компания е:

– минимизиране на финансови и данъчни рискове;

– оптимизиране на данъчната тежест;

– възможността за привличане на инвеститори и заемен капитал;

– възможност за навлизане на чужди пазари.

Спецификата на счетоводството в IT фирма

В България е взет курс за създаване на удобни условия за развитие на информационните технологии. Но въпреки това има специфики на ИТ сектора и противоречия в законодателните норми. Както и редица ограничителни мерки. Всичко това затруднява както функционирането на бизнеса като цяло, така и счетоводството в IT компаниите.

Характеристики на счетоводството, присъщи на ИТ сферата.

На първо място, това е работа с нематериални активи, права върху резултатите от интелектуалната дейност и др. Всичко това трябва да се вземе предвид. Говорейки за спецификата на счетоводството в ИТ компания, трябва да се помни, че в повечето случаи техният бизнес е свързан с външноикономическа дейност. А това изисква допълнителни знания и специално обучение на счетоводител. Като цяло организацията и поддържането на счетоводни и данъчни записи в ИТ компаниите се извършват по общи правила. За да се избегнат проблеми с фискалните власти в бъдеще, е важно да се разработи компетентна счетоводна политика от самото начало на съществуването на компанията. На негова основа се доизгражда счетоводството и се формира документооборот.

Счетоводна кантора | contolexvarna.bg

Счетоводство на ИТ разходите

Важен момент в счетоводната политика на ИТ компания е изборът на метод за изчисляване на разходите. Разходите за ИТ услуги традиционно се разделят на преки и общопроизводствени. Методът за определяне на себестойността на разходите зависи от дейността на фирмата: предприятието може да предоставя услуги и да продава своите продукти. Законодателството позволява използването на всякакви методи за изчисление, признати в международната практика. Често се използва за отчитане на всички преки разходи за индивидуални поръчки.

Трудови отношения в сферата на ИТ

Говорейки за характеристиките на счетоводството в ИТ компаниите, не може да не си припомним въпроса с персонала. Тъй като компетентната организация на заетостта на служителите на компанията ви позволява да оптимизирате данъчното облагане. Компанията може:

– официално наемете всички разработчици (най-скъпият вариант);

– сключвайте споразумения с програмисти като с предприемачи (в този случай съществува риск данъчните служители по време на одита да разглеждат отношенията с изпълнителите като трудови отношения);

Изберете комбиниран вариант: наемете ключови служители + сключете договори за услуги с част от разработчиците. Във всеки случай фирмата се нуждае от компетентен счетоводител, който ще осигури отчитане на работното време, осчетоводяване, изчисляване и плащане на данъци, отчетност и др.

Как да изберем счетоводител за IT компания?

Както в предприятия от всеки друг вид дейност, счетоводството в ИТ фирмите може да се извършва:

специалист на пълно работно време

– аутсорсинг на счетоводни услуги

Предвид спецификата на IT бизнеса, вторият вариант е по-търсен. Защото участието на счетоводна кантора за организиране и водене на счетоводството е най-ефективният начин. Освен това форматът на дистанционна работа, който сега се практикува навсякъде, е познат на ИТ сектора. Повечето ИТ фирми имат относително малък персонал. Често сътрудничеството с разработчиците се осъществява въз основа на трудови договори. А взаимодействието със специалистите се осъществява онлайн. Следователно не е препоръчително да прекарвате време в търсене на квалифициран счетоводител и да създавате позиция на пълен работен ден. Много по-лесно, по-евтино и по-ефективно е да поръчате счетоводни услуги от специализирана фирма. Защото има квалифицирани и опитни специалисти, които познават особеностите на счетоводството в IT фирмите. Клиентът не трябва да харчи време и пари за създаване на работно място, обучение и материална подкрепа за счетоводител. Няма проблеми като уволнение, отпуск по майчинство, отпуск по болест или отпуск. Специализирана фирма е готова да предостави пълен набор от услуги, включително счетоводни, данъчни и кадрови досиета.

Аутсорсинг счетоводна кантора е готова да се свърже на всеки етап от развитието на компанията. И когато имате нужда организира счетоводство от нулата. И тогава, когато се изисква възстановяване на счетоводството.

Резюме. Компаниите, работещи в ИТ сектора, трябва да се съобразяват със спецификата по отношение на схемите за наемане на служителите, генерирането на доходи, данъчното облагане, използването на освобождаване от ДДС и други счетоводни нюанси. Практиката показва, че наемането на специалисти на пълен работен ден и създаването на собствен счетоводен отдел в ИТ компаниите често е неподходящо. По-изгодно и удобно решение е сътрудничеството със специализирана фирма, която е готова да предостави професионални счетоводни услуги.

Post a Comment