Sunny 7 Web

j j

Контакти
Варна, София +(359) 887117838 web@sunny7eood.eu
Folow us on social

ТОТЕМА Инженеринг

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, специализирана в следните области:

•     инженерен анализ;
•     строителна и монтажна дейност;
•     изследване, проектиране и реализиране на енергийни проекти:
•     проектиране и изграждане,  реконструкция и модернизация на машини и съоръжения;
•     участие в инвестиционни проекти, консултантска дейност.

Information
Category:
Date: