Sunny 7 Web

j j

Контакти
Варна, София +(359) 887117838 web@sunny7eood.eu
Folow us on social

„АКАУНТ ПЛЮС – МИНУС ЕООД“

Обзавеждане за баня, водопровод, канализация и отопление.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

 

АКАУНТ ПЛЮСМИНУС ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Предлаганите  от нас счетоводни услуги са базирани на професионален подход, компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на действащата нормативна уредба  и законодателство в Република България.

Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му. Предлагаме пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. В него е включено текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на вашата фирма, обработка на работни заплати, изготвяне на справки, подаване на всички задължителни осигурителни, данъчни декларации и отчети към държавните институции, както и представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ.

Information
Category:
Date: