Sunny 7 Web

j j

Контакти
Варна, София +(359) 887117838 web@sunny7eood.eu
Folow us on social

Как да напиша SEO текст на сложна тема

SEO текст | sunny7eood.eu

Как да напиша SEO текст на сложна тема

Съдържанието на сайта изпълнява няколко функции: разказва за компанията, стоките или услугите, насърчава читателя да извърши желаното действие – да се обади, да пише, да направи поръчка. И, разбира се, помага за извеждането на страницата на първите позиции в резултатите на търсачката – SEO оптимизация. Затова текстът трябва да е грамотен, интересен за разкриване на темата, да е максимално полезен и да отговаря на основните изисквания за класиране.

Ние знаем как да напишем SEO текст и да увеличим броя на посетителите на сайта многократно.

Първи стъпки – поставяне на задачата

Работата с всеки клиент започва с поставянето на задачи, които текстът в сайта трябва да изпълни. За всяка цел има текстов формат – информационен, технически, продаващ, развлекателен, образователен. Можете да добавяте блогове, рецензии, рецензии към тях.

Всяка публикация допълнително работи за популяризиране на сайта. Ако темата, по която ще се пише, е сложна или специфична, свързана с производство, оборудване, фабрични комплекси, технологични иновации, то следващата стъпка в сътрудничеството е попълването на бриф. Този документ описва накратко основните дейности на компанията, нейните силни страни, уникални предложения, целева аудитория. При необходимост е възможно провеждане на интервю, аудиозапис или лична среща за уточняване на детайлите, изясняване на условията и особеностите на работа на компанията. Всичко това помага да се получи качествен текст, без вода, полезен както за обикновени потенциални клиенти, така и за професионалисти.

Сео текст копирайтинг | sunny7eood.eu

Основна работа – текст от копирайтър

Всеки копирайтър, като правило, има своя собствена специализация. Затова той започва работа по нов проект с общо запознаване и по-нататъшно потапяне в темата. Понякога това води до неочаквани събития. Например, авторът дълго време пише статии за декоративна мазилка и изучава темата толкова добре, че независимо обновява интериора на къщата си. Ето защо, ако копирайтърът е изправен пред въпроса как да напише SEO текст, тогава той започва с изучаване на заданието, потапяне в темата, изготвяне на план и правилно поставяне на ключови думи в статията. Важно е да изберете стила на разказване, който подхожда на клиента. Ако това не може да се постигне, тогава възможно решение би било поръчката за текста да бъде прехвърлена на друг автор.

Текстът трябва да бъде проверен за уникалност, информационно съдържание, плътност на ключови думи и други важни параметри, които влияят върху класирането му в търсачките.

Последният етап – проверка на коректора

Грамотността е важна характеристика на текста. Някои потребители затварят сайта след първата печатна грешка, която видят, други спират да се доверяват на компанията, ако видят статии с правописни грешки. Затова трябва да обърнете внимание не само на това как да напишете SEO текст, но и да го дадете на коректора за корекция. Нашият коректор проверява не само грамотността и пунктуацията, но и стила, съответствието на текста със заданието и информационното му съдържание. Клиентът получава качествен, компетентен, работещ SEO текст и нови клиенти!

Post a Comment