Zend Framework е с отворен код, обектно ориентиран фреймуърк за PHP . Zend Framework често се нарича „компонентна библиотека“, защото има много свободно свързани компоненти, които могат да се използвате повече или по-малко самостоятелно. Но Zend Framework предоставя и усъвършенствано приложение Model-View-Controller (MVC), което може да се използва за създаване на основната структура на Zend Framework приложения.