Laravel е уеб фреймурк с безплатен отворен код  на PHP

Laravel се превърна в най-популярната, ако не и най-популярната PHP рамка.