Редизайн на сайт

Намирате вашия сайт за остарял? Искате по-атрактивна визия? Искате да добавите функционалност и елементи? Свържете се с нас!
Уеб сайт е съвкупност от два основни компонента: графичен дизайн и съдържание. В повечето случаи съдържанието на уеб сайта се променя редовно, добавя се нова информация, продукти, промоции, новини и др., то графичното оформление на уеб сайта остава непроменен.

Редизайнът обхваща вече съществуващи сайтове, които вимат нужда от промяна или подобрение на отделни модули или структура, както и цялостна промяна на визия.

Видове редизайн на сайт:
Съществуват три типа редизайн на сайт:

1. Козметичен редизайн – Този тип редизайн включва промяна само на външния облик на сайт, като се запазва вътрешната структура на дизайна.
2. Частичен редизайн – Този тип редизайн включва промяна и подобрение на отделни компоненти на сайт, било козметични или промяна на функции в уеб сайта.
3. Основен редизайн – Този тип редизайн включва цялостно подобряване и обновяване на сайт, с цел функционалност с потребителя.

Цена на редизайн на уеб сайт
Цената на редизайн на уеб сайт или страница се обсъжда и решава според големината и обема на промени на уеб сайта. За да Ви изпратим оферта, моля свържете се с нас.

Причини, които налагат промяна в структурата или редизайн на сайт
- Промяна в бизнеса на компанията (промяна на полиика и разширяване на фирмата);
- Ниска ефективност на сайта;
- Неефективен дизайн на сайта, необходимост от внедряване на нови техночески показатели и подобряване на конкурентноспособността.