Уеб дизайн

Изображенията разказват истории

Изображенията разказват истории

Съдържанието, което разказва история и създава емоции, е сред предизвикващите най-много споделяния, харесвания, коментари. Не е достатъчно да имате интересна история и да я споделите. Тя трябва да е визуално добре разказана. Интересни примери можете да намерите в интерактивните истории на nytimes.com.

Не забравяйте: сайтът трябва да е бърз!
Колкото и да е красив вашият сайт, ако на посетителите се налага да чакат дълго, за да се зареди, ще предизвикате отрицателен ефект. Затова оптимизирайте – направете красив и удобен дизайн, който да не забавя работата на сайта.